واحد فروش

ما در کیهان گستر مانا چندین گزینه را با توجه به نیاز و بودجه شما ارایه می دهیم

و با همفکری شما، بهترین گزینه را برای ساختمان موجود و یا در حال احداث انتخاب می کنیم.

راهکارهای خرید و تجهیز آسانسور

با توجه به اینکه شما در چه موقعیت حرفه ای قرار داشته باشید، ما در واحد فروش کیهان گستر مانا همراهتان خواهیم تا بهترین گزینه را برای تجهیز ساختمان تان ارایه کنیم. پارامترهای مختلفی نظیر قیمت، کیفیت تجهیزات، امکان تامین از داخل و یا خارج کشور و همچنین سرعت آسانسور و ویژگی های فنی در این تصمیم گیری تاثیر گذار هستند.

آسانسور برای مدیران ساختمان

برای مالکان

اگر در حال حاضر نیاز به تامین آسانسور برای ساختمان خود هستید، از طرح های ویژه مالکان می توانید استفاده کنید.

برای ساختمان هایی که توسط گروه مالکین مدیریت می شوند راهکارهای حقوقی متناسبی برای تامین هزینه هر یک از مالکین ارایه می دهیم.

برای مهندسان

یکی از دغدغه های مهم مهندسان و معماران ساختمان ها، تامین تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال عمودی استفاده کنندگان می باشد. شما می توانید با تعریف نیاز های کلی بهره برداران ساختمان، از واحد طراحی کیهان گستر ، دقیق ترین طرح های فنی را دریافت نمایید. و پس از آن ما در واحد فروش نگرانی شما برای تامین آسانسورهای مورد نیازتان را رفع می نماییم. 

آسانسور مهندسان و معماران
خرید آسانسور کارفرمایان

برای کافرمایان

اگر طرح جایگذاری و مشخصات فنی ارتباطات عمودی از قبل برای ساختمان مورد نظرتان تهیه شده است، ما برای تامین تجهیزات در سخت ترین شرایط در کنارتان هستیم. 

در صورتی که نیاز به تطابق تجهیزات با طرح موجود داشته باشید، واحد طراحی کیهان گستر مانا نیز برای حصول بهترین نتیجه پا به پای شما خواهد بود.

مهندس مهدی رفیعی مدیر واحد فروش

آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در زمینه فروش و تامین تجهیز مورد نیازتان هستیم…