بیمه آسانسور

بیمه آسانسور حوادث و خسارات جانی و مالی را پوشش داده و مدیر ساختمان با استفاده از بیمه اسانسور نسبت به پرداخت هزینه های ناشی از مشکلات اقدام می نماید