سرویسکار آسانسور

سرویسکار آسانسور

سرویسکار آسانسور تهران سرویسکار آسانسور یک فرد مهارت‌دار است که مسئولیت نگهداری، تعمیر و بهبود عملکرد آسانسورها را برعهده دارد. این فرد نقش بسیار مهمی در حفظ ایمنی و قابلیت استفاده آسانسورها در ساختمان‌ها و اماکن عمومی دارد. وظایف سرویسکار آسانسور عموماً شامل موارد زیر می‌شود: 1. نگهداری دوره‌ای: سرویسکار آسانسور باید به صورت منظم …

سرویسکار آسانسور ادامۀ مطلب »