استاندارد آسانسور

استاندارد آسانسور

بازسازی استاندارد آسانسور استاندارد آسانسور یک مجموعه قوانین و مقررات فنی است که برای طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری از آسانسورها تعیین می‌شود. هدف اصلی این استاندارد، ایجاد امنیت و راحتی برای کاربران آسانسورها است. استاندارد آسانسور شامل موارد زیر می‌شود: 1. مشخصات فنی: استاندارد آسانسور شامل مشخصات فنی دقیقی است که برای طراحی و …

استاندارد آسانسور ادامۀ مطلب »