مدرک آسانسور

مدرک آسانسور

مدرک آسانسور تخصصی مدرک آسانسور (همچنین به عنوان گواهینامه آسانسور شناخته می‌شود) یک مدرک است که نشان می‌دهد آسانسور بررسی شده و تایید شده است که به درستی عمل می‌کند و استانداردهای ایمنی را رعایت می‌کند. این مدرک به عموم تاثیر گذاران مربوط به صنعت آسانسور، از جمله قانونگذاران، سازندگان، نصابان و کاربران، اهمیت و …

مدرک آسانسور ادامۀ مطلب »